Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

03 tháng 2 2020 08:25

câu hỏi

How many floors does it has


0

4


Naruto N

04 tháng 2 2020 01:36

it have two floors

Minh T

06 tháng 2 2020 10:04

it has two floors

Quyen T

08 tháng 2 2020 11:38

it has two floors

Ngà L

08 tháng 2 2020 13:07

It has three floors.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thì htđ là gì

0

Lihat jawaban (1)