Square root
VBT
Calculator
magnet

A A

12 tháng 8 2022 12:23

câu hỏi

How many.........are there in the classroom? A.pictures B.chair C.table D.student


9

3

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

24 tháng 8 2022 06:44

Được xác nhận

Xin chào em A A, Đây là một bài tập thuộc dạng trắc nghiệm Tiếng Anh. Bài giải chi tiết: - Sau "many" phải là một danh từ đếm được số nhiều, trong 4 đáp án chỉ có đáp án A là danh từ số nhiều, còn lại đáp án B, C, D là danh từ số ít. => Đáp án: A Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Mkt I

15 tháng 8 2022 08:49

student

Bùi Đ

18 tháng 8 2022 12:18

D. Student

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

SIMPLE PAST and USED TO

5

Được xác nhận