Square root
VBT
Calculator
magnet

Mình T

14 tháng 1 2020 13:35

câu hỏi

How important is TV to you? Trả lời bằng Tiếng Anh nhà *Gợi ý SGK Tiếng Anh tập 2 trang 15


1

1


Hương H

16 tháng 1 2020 03:03

Chào Minh Thu. Câu này trả lời như sau: TV provides us with information and entertainment. However, watching too much TV is not good because it hurts your eyes.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

từ quê hương của tôi trong ( tiếng Anh) là gì ạ

20

Được xác nhận