Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

14 tháng 10 2022 22:39

câu hỏi

How does your father (travel/travels) to work everyday?


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 23:15

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y,<br>Đây là một bài môn Tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại đơn.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- How does your father <strong>travel</strong> to work everyday? ( everyday là dấu hiệu của thì Hiện tại đơn, tuy nhiên khi đặt câu hỏi, ta mượn trợ động từ does, thì travel phải trả về verb nguyên mẫu không thêm s)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hải Y,
Đây là một bài môn Tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại đơn.

Bài giải chi tiết:

- How does your father travel to work everyday? ( everyday là dấu hiệu của thì Hiện tại đơn, tuy nhiên khi đặt câu hỏi, ta mượn trợ động từ does, thì travel phải trả về verb nguyên mẫu không thêm s)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ để tạo idioms take (...) pains with/... sth

2

Được xác nhận