Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu C

30 tháng 1 2020 12:22

câu hỏi

How do you go to school?


0

1


Thu C

30 tháng 1 2020 12:23

I go to school by bike.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

W_lm__t

17

Lihat jawaban (1)