Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

10 tháng 2 2020 06:17

câu hỏi

How are you


0

7


Bùi V

14 tháng 2 2020 15:10

I'm ok, thank.

Lê H

15 tháng 2 2020 02:22

I find thanks you. And you

Trịnh M

07 tháng 6 2020 12:54

I’m fine, thanks

Nguyễn L

10 tháng 2 2020 12:39

I'm very well.And you?

Hồ X

12 tháng 2 2020 08:57

I'm fine thanks. And you

Lê H

15 tháng 2 2020 02:21

có nghĩa là: bạn có khỏe không?

Quynh Q

15 tháng 2 2020 11:50

ban khoe khong

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Biết Busy là gì hông 😆

34

Lihat jawaban (8)