Square root
VBT
Calculator
magnet

Long P

17 tháng 10 2019 10:50

câu hỏi

how are you going to get to Hung King's Temple next weekend?


3

1


Ngoc P

29 tháng 1 2020 03:33

cái câu trên đc dịch ra tiếng việt thì là : bạn định đến chùa Hùng vào cuối tuần tới như thế nào ?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

" What's your name?".the teacher asked —> the teacher asked me "Where do you live?" Ann asked —> Ann asked me " Which grade are you in?" asked Tim —> Tim asked me " What are you doing now?" —> She asked "Why didn't you put the wrapper in the dustbin?" she said to the boy —> She asked the boy

4

Được xác nhận