Square root
VBT
Calculator
magnet

Tới L

12 tháng 8 2021 04:36

câu hỏi

how are you?


13

1


Titus N

13 tháng 8 2021 03:53

I'm fine , thanks . And you ?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cách ghi nhớ ngữ pháp lâu hơn

0

Lihat jawaban (1)