Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh D

13 tháng 4 2020 13:24

câu hỏi

how are you?


2

4


Kiều T

14 tháng 4 2020 00:19

I'm fine, thanks

Nguyễn T

14 tháng 4 2020 03:15

how are you là bạn khỏe không cũng nghe tiếng Việt cái đó là lời chào là trân trọng đó đã biết học ngu như bò lớp 1 là đã biết rồi đúng là ngu như con chó mày được

Phạm T

17 tháng 4 2020 10:46

I'm fine thanks

Thanh H

18 tháng 4 2020 01:38

tao khoe cam on

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Underline and correct the mistake. 1.what shouldn't I play with the stove?

10

Lihat jawaban (1)