Square root
VBT
Calculator
magnet

Voxuandon V

15 tháng 12 2019 14:38

câu hỏi

hoán dụ là gì ? Ẩn dụ là gì?


0

1


Phương A

17 tháng 12 2019 07:57

Hoán dụ là biện pháp tu từ sự vật hiện tượng này, khái niệm bằng tên của 1 sự vật khác có liên quan gần gũi có quan hệ gần gũi với nó làm tăng sức gợi hình cho sự diễn đạt Ẩn dụ là biện pháp tu từ những từ ngữ chỉ hoạt động phải tính cách suy nghĩ tên gọi vốn chỉ dành cho người để miêu tả đồ vật , con vật, cây cối ... cho chúng trở nên sinh động có hồn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nốt nhạc trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ thể hiện điều gì? Điều đó góp phần gì vào việc thể hiện nguyện ước của tác giả ntn?

1

Lihat jawaban (1)