Square root
VBT
Calculator
magnet

10A2 4

10 tháng 8 2022 09:41

câu hỏi

hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Mg,Al,Zn,Để vào dung dịch HCl dư sau phản ứng thu được 5,6 lít H2 tính khối lượng muối thu được sau phản ứng


9

1


Mkt I

15 tháng 8 2022 03:53

có bị thiếu đề k bạn?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử M là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. M là A. Cr B. Fe C. Cu D. Ni

4

Được xác nhận