Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen Q

22 tháng 12 2019 14:05

câu hỏi

hoà tan 5.05gam hỗn hợp 2 kim loại kiểm thuộc 2 chu kỳ liên tiếp vào nước thu khí (dktc) xác định 2 kim loại và phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp


2

1


N. Ngn

11 tháng 3 2020 07:44

bạn kiểm tra lại đề bài rồi chúng ta thảo luận tiếp nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

để nhận biết iot ta dùng

7

Lihat jawaban (1)