Square root
VBT
Calculator
magnet

Vương M

22 tháng 2 2020 06:52

câu hỏi

hoà tan 33,6g Fe vào 200 ml dd HCL. Tinh thể tích khí thu được


0

1


Trang T

24 tháng 2 2020 03:47

Bạn xem lại xem đề bài có thiết phần nồng độ mol của dd HCl ko nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 1,03g muối(X) tác dụng với dung dịch agno3 dư thì thu được một kết tủa có khối lượng bằng 1,88g xác định công thức của muối

3

Lihat jawaban (1)