Square root
VBT
Calculator
magnet

Trì T

13 tháng 12 2019 12:19

câu hỏi

hoà tan 32g hỗn hợp gồm Cu và CuO trong dung dịch HNO3 ( dư) thoát ra 6.72 lít khí NO (Đktc) khối lượng CuO trong hợp chất ban đầu là


1

1


Nguyễn T

03 tháng 1 2020 09:59

n(NO)=6,72/22,4=0,3(mol) 3Cu + 8HNO3 —> 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O 0,45 <—- 0,3 CuO + 2 HNO3 —> Cu(NO3)2 + H2O m(Cu)+m(CuO)=32 —> m(CuO)=32-0,45.64= 3,2(g)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

CH3-CH3+Cl2

3

Lihat jawaban (1)