Square root
VBT
Calculator
magnet

9C.34.Ngọc T

19 tháng 10 2021 09:15

câu hỏi

hoà tan 19,15 gam hỗn hợp gồm NaCl và KCl vào dung dịch AgNO3 20℅ thu được 43,05 kg kết tủa tính phần trăm theo khối lượng muối trong hộp ban đầu


4

2


Hà C

25 tháng 10 2021 14:04

này ...

P. Nguyen

31 tháng 5 2022 04:23

Chào em, cô gửi hướng dẫn cho em nhé NaCl + AgNO3 --> AgCl + NaNO3 x x KCl + AgNO3 --> AgCl + KNO3 y y mNaCl + mKCl = 19,15 (g) --> 58,5x + 74,5y = 19,15 (1) nAgNO3 = x+y = 43,05/143,5 = 0,3 (2) từ (1) và (2): x = 0,2 và y = 0,1 mNaCl = 0,2.58,5 = 11,7 (g) %mNaCl = (11,7/19,15).100% = 61,10% %mKCl = 100% - 61,1% = 38,9%

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 10g hỗn hợp gồm Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 1,12 lít khí ở đktc. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:

10

Được xác nhận

trong oxit A,kim loại có hóa trị ||| và chiếm 70% về khối lượng A là A,Cr2O3B B,Cr2O3 C,Fe2O3 Đ,As2O3

3

Lihat jawaban (1)