Square root
VBT
Calculator
magnet

Vân T

01 tháng 12 2022 13:43

câu hỏi

Hoà tan 16,2 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm R(hoá trị I) và oxit của nó tan hết vào nước thu được dung dich B có chứa 0,6 mol một bazơ tan . R là kim loại nào? tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu

Hoà tan 16,2 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm R(hoá trị I) và oxit của nó tan hết vào nước thu được dung dich B có chứa 0,6 mol một bazơ tan . R là kim loại nào? tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu


19

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

03 tháng 12 2022 06:58

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Vân T,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: Na<br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br>Kết luận: đáp án chính xác là Na<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Vân T, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: Na
Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm
Kết luận: đáp án chính xác là Na
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vẽ đồ thị của hàm số y=x^3-2x^2 và y=x^4-3x^2+2 và y=2x+6 trên cùng 1 đồ thị

7

Được xác nhận