Square root
VBT
Calculator
magnet

Phúc T

15 tháng 1 2020 00:03

câu hỏi

Hoạt động trong câu của chỉ từ là gì ?


0

1


Phí T

15 tháng 1 2020 12:42

Chi từ thường làm phụ ngữ trong cum danh từ ngoài ra chi từ còn có thể làm chủ ngữ hoặc trạng ngữ trong câu.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vua Hùng tên là j z ạ mọi người ?

0

Lihat jawaban (1)