Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồng G

31 tháng 3 2020 03:35

câu hỏi

Hoạt động của máy quang phồ dựa trên hiện tượng nào


0

1


Lê M

31 tháng 3 2020 15:08

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến Hoạt động của máy quang phổ chủ yếu dựa vào hiện tượng tán sắc ánh sáng.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

dao động điều hòa là gi?

2

Lihat jawaban (1)