Square root
VBT
Calculator
magnet

Alo A

06 tháng 10 2022 06:10

câu hỏi

ho pt x2-2(2+m)x+m+1=0 (1) a) giải pt khi m =-3/2 b) cmr (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt c) gọi x1 x2 là của pt tính giá trị của m để x1 bình +x2 bình =8

ho pt x2-2(2+m)x+m+1=0 (1) a) giải pt khi m =-3/2 b) cmr (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt c) gọi x1 x2 là của pt tính giá trị của m để x1 bình +x2 bình =8


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 06:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 4, lớp 10<br>Bài giải chi tiết: Xem hình dưới<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương 4, lớp 10
Bài giải chi tiết: Xem hình dưới
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y=3/(sin^(2)x−cos^(2)x) là ?

4

Được xác nhận