Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

08 tháng 12 2019 14:34

câu hỏi

hoành độ là x hay y ạ?


0

1


Ngoc N

26 tháng 12 2019 15:17

là x

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho phương Trình X^2 - 2X +1 = 0 Hãy tính x1^2 + x2^2

18

Lihat jawaban (3)