Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim C

13 tháng 12 2019 13:02

câu hỏi

hoàng đế cuối cùng của ấn độ là ai?


0

1


Như Ý

14 tháng 12 2019 22:16

vị hoàng đế cuối cùng của Ấn Độ là Bahadur Shah Zafra

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở nước anh? thành tựu nào quan trọng nhất ? vì sao

1

Lihat jawaban (1)