Square root
VBT
Calculator
magnet

Đoàn N

03 tháng 11 2022 16:18

câu hỏi

Hoán vị - Chỉnh hợp

Hoán vị - Chỉnh hợp

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

07 tháng 11 2022 13:43

Được xác nhận

Xin chào em Đoàn N, Đáp án cho câu hỏi của em là: a/ 300 b/ 32 Bài giải chi tiết: a/ Cứ 2 bạn sẽ có 1 cái bắt tay => số cái bắt tay là: 25C2 = 300 b/ Số số tự nhiên có 1 chữ số => có 2 số Số số tự nhiên có 2 chữ số => có 2.3 = 6 số Số số tự nhiên có 3 chữ số => có 2.3.2 =12 số Số số tự nhiên có 4 chữ số => có 2.3.2.1 = 12 số => Tổng số số tự nhiên lẻ là: 2 + 6 +12 + 12 = 32 số Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2^5:2^4

6

Được xác nhận