Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh N

05 tháng 8 2022 13:48

câu hỏi

Hoàn thành pthh h2so4+k


9

3

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

15 tháng 8 2022 03:23

Được xác nhận

Xin chào em Linh N, Đây là một bài tập thuộc Chương Bài giải chi tiết: H2SO4+ 2K -> K2SO4+H2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Chuyennt C

09 tháng 8 2022 09:48

h2so4+k -> k2so4+h2

Hậu H

12 tháng 8 2022 01:04

H2so4 + 2k -> k2so4 + h2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử M là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. M là A. Cr B. Fe C. Cu D. Ni

4

Được xác nhận