Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

02 tháng 10 2022 16:00

câu hỏi

Hoàn thành câu với những tử chỉ 1. I/ move/Hanoi/ when/ I/in/ high school.


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng hoàn thành câu với từ gợi ý.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- <strong>I moved to Hanoi when I was in high school.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng hoàn thành câu với từ gợi ý.

Bài giải chi tiết:

- I moved to Hanoi when I was in high school.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hi mình người mới

7

Lihat jawaban (2)