Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

17 tháng 11 2022 15:47

câu hỏi

Hoàn thành câu sau my student/know/the way/solve/the/problem

Hoàn thành câu sau

my student/know/the way/solve/the/problem


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

18 tháng 11 2022 07:47

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Vũ T,&nbsp;<br>Kiến thức cần nhớ:&nbsp;</p><p>Chủ từ số ít + Vs/es</p><p>To-Vinf: để làm gì<br>Bài giải chi tiết:<br>My student knows the way to solve the problem<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>


Xin chào em Vũ T, 
Kiến thức cần nhớ: 

Chủ từ số ít + Vs/es

To-Vinf: để làm gì
Bài giải chi tiết:
My student knows the way to solve the problem

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

“What are the skills that concern you most?” my teacher asked. (I)

9

Được xác nhận