Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

08 tháng 12 2019 07:35

câu hỏi

hoàn cảnh ra đời của nhà nước Văn Lang như thế nào


0

2


Hiroshi Y

12 tháng 12 2019 23:02

-Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư lâu dài. -Nhu cầu giải quyết xung đột giữa các bộ lạc. -Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo. -Nhu cầu trị thủy, bảo vệ mùa màng. ➡️ Nhà nước Văn Lang ra đời.

Vỏ T

08 tháng 12 2019 23:36

- Sản xuất phát triển, cuộc sống ổn định chiềng chạ mỡ rộng - xã hội nảy sinh mâu thuẫn giàu nghèo - nghề trồng lúa nước gặp khó khăn - xã hội xảy ra nhiều xung đột ( nhà nước văn Lang ra đời)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh phản ánh nội dung cơ bản gì trong đời sống của nhân dân ta

5

Lihat jawaban (1)