Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

25 tháng 10 2022 14:17

câu hỏi

His father is the most capable man in the office. (MORE) No other

His father is the most capable man in the office. (MORE)

No other


58

3

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 14:19

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>-&gt; No other man in the office is more capable than his father.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

-> No other man in the office is more capable than his father.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 14:20

Được xác nhận

Xin chào em Thảo P, Đây là bài tập thuộc Anh 10 Bài giải chi tiết : No other man in the office is more capable than his father. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 14:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,<br>Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.<br>Bài giải chi tiết:</p><p><i><strong>No other people in the office is more capable than his father.</strong></i></p><p><i><strong>=&gt; cách chuyển từ so sánh nhất sang so sánh hơn</strong></i><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,
Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.
Bài giải chi tiết:

No other people in the office is more capable than his father.

=> cách chuyển từ so sánh nhất sang so sánh hơn
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm và sửa lỗi sai 1. If her was you, he couldn't be have like that 2.If Peter had gone to bed early, he would have gone to school late 3.It was not until 1915 that the cinema became an industry 4.It was not until 1990 that she buy the car

8

Được xác nhận