Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

23 tháng 11 2022 12:37

câu hỏi

hi

hi

 

 

 

 


4

2


Trâm T

26 tháng 11 2022 12:40

<p>hi.&nbsp;</p>

hi. 

Thảo N

27 tháng 11 2022 23:23

<p>hi&nbsp;</p>

hi 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có hai xe trở hàng, xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400 kg gạo. Xe thứ nhất chở 8 bao, xe thứ hai chở 6 bao . Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu kg gạo?

2

Lihat jawaban (1)