Square root
VBT
Calculator
magnet

Quang L

05 tháng 11 2019 12:32

câu hỏi

hiểu và giải thích câu đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng đêm tháng 10 chưa cười đã tối


0

2


Nhật H

11 tháng 11 2019 06:19

Tháng 5 nửa cầu Bắc hướng về phía mặt trời. Tháng 10 n cầu Nam hướng về phía mặt trời

Thỏ H

11 tháng 11 2019 13:54

vì tháng 5 ngày dài đêm ngắn tháng 10 thì ngày ngắn đêm dài

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hãy viết tọa độ C nằm bên trái kinh tuyến 60 độ và trên xích đạo

18

Lihat jawaban (2)