Square root
VBT
Calculator
magnet

Ta D

16 tháng 5 2021 00:43

câu hỏi

hiệu quả hai số là số lớn nhất có hai chữ số. Số lớn gấp 10 lần số bé. Tìm số lớn


16

6


T. Thu

20 tháng 5 2021 07:52

Hiệu của hai số là 99. Hiệu số phần bằng nhau là: 10 - 1 = 9 (phần) Số lớn là: 99 : 9 × 10 = 110 Đáp số: 110

Nguyễn M

21 tháng 5 2021 14:34

Số lớn nhất có 2 chữ số là 99 Hiệu số phần bằng nhau là: 10 - 1 = 9 ( phần ) Số lớn là: 99 : 9 × 10 = 110 Đáp số:110

Nam N

25 tháng 2 2022 06:51

Najj

Trần V

25 tháng 3 2022 12:49

lớp 4a có 35 học sinh tham gia kiểm tra giữa kì 2 trong đó có 2/7 học sinh đạt điểm 10 có 4/7 học sinh dạt điểm 9 còn lại là dạt điểm 8.hỏi lớp 4a có bao nhiêu hoc sinh đạt điểm 8?

Vinh

20 tháng 4 2022 11:49

6757575

Thaiminh N

20 tháng 4 2022 16:08

Trật lất

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

23603+17804=.....................

14

Lihat jawaban (2)