Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiền N

21 tháng 2 2021 02:19

câu hỏi

hiệu là gì vậy mọi người


18

6


Trần V

26 tháng 2 2021 14:57

đúng hiệu là phép trừ đó mọi người

Nguyen Q

21 tháng 2 2021 13:30

Bạn có muốn kết bạn với mình không

Sinnies S

22 tháng 2 2021 15:22

phép trừ

Nguyễn T

28 tháng 2 2021 12:51

Đúng hơn , hiệu là kết quả của phép trừ . Số bị chia - số chia = hiệu .

I D

12 tháng 3 2021 10:02

phép trừ

Trang_Changgge T

22 tháng 3 2021 13:53

hiệu là kết quả của phép trừ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ông năm nay 88 tuổi.Bố bằng1/2 số tuổi của ông.Con bằng 1/2 tuổi của bố.Hỏi con bao nhiêu tuổi?

0

Lihat jawaban (2)