Square root
VBT
Calculator
magnet

Huệ N

09 tháng 12 2022 06:30

câu hỏi

Hiệu hai số là 705 tổng hai số bằng năm lần số bé. Tìm hai số đó.

Hiệu hai số là 705  tổng hai số bằng năm lần số bé. Tìm hai số đó.


2

1


Phan N

10 tháng 12 2022 04:49

mệdhdhffh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một con ong bay với vận tốc 32km/h. Hỏi con ong bay với quảng đường 50km trong bao lâu

2

Lihat jawaban (1)