Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy N

14 tháng 5 2023 09:44

câu hỏi

Hiệu 2 số 135, số lớn gấp đôi số bé. Số bé là

Hiệu 2 số 135, số lớn gấp đôi số bé. Số bé là


8

2


Showw_downn_ U

14 tháng 5 2023 15:11

<p>135 nhé</p><p>&nbsp;</p>

135 nhé

 

Quoc T

16 tháng 5 2023 14:44

<p>135</p>

135

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3764567543212943545676384 x 1234231

4

Lihat jawaban (1)