Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm H

12 tháng 12 2019 14:28

câu hỏi

hiđrô tác dụng với oxi tạp ra H20 Hãy viết phương trình hóa học


7

7


Nguyễn Y

13 tháng 12 2019 11:17

h2 +o2 ->2h2o

Nguyễn Y

13 tháng 12 2019 11:22

nhầm 2h2+o2 ->2h2o

Nguyên L

14 tháng 12 2019 14:07

2h2+o2->2h2o

Trần T

14 tháng 12 2019 23:02

Theo mình thì: 2h2+o2->2h2o

Ha V

18 tháng 12 2019 14:57

2H2+O2->2H2O

Thao B

19 tháng 12 2019 13:42

2H2 + O2 = 2H2O

Thao B

19 tháng 12 2019 13:42

2H2 + O2 = 2H2O

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong số các chất cho dưới đây đây hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, hợp chất: a. Amoniac tạo nên từ N và H. b. Photpho đỏ tạo nên từ P. c. Axit clohiđric tạo nên từ H và Cl. d. Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C và O. e. Glucozơ tạo nên từ C, H và O. f. Kim loại magie tạo nên từ Mg. Mong các bạn giúp mk!!!😢

20

Lihat jawaban (4)

Tổng số hạt của 1 nguyên tử là A là 58 ,B là 16, D là 48 .Tìm các loại hạt trong nguyên tử A,B,D. Giả sử chênh lệch giữa p và n trong một nguyên tử không quá 1 đơn vị

1

Được xác nhận