Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

06 tháng 10 2020 12:31

câu hỏi

hiện tượng khi cho Na2co3 vào fecl3


4

1


Thanh S

09 tháng 10 2020 13:58

fe(OH)3 kết tủa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết PTPƯ theo sơ đồ, ghi rõ điều kiện (nếu có) . CaC2 --->C2H2--->C4H4--->C4H10--->C2H4--->C2H5OH--->C2H4--->C2H6--->C2H5Cl .

8

Lihat jawaban (1)