Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm Đ

31 tháng 10 2022 12:33

câu hỏi

Hiện nay,tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 36 tuổi. Tuổi con ít hơn tưởi mẹ 28 tuổi a Tính tuổi con hiện nay b Tính tuổi mẹ hiện nay c Tính tuổi con 4 năm nữa

Hiện nay,tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 36 tuổi. Tuổi con ít hơn tưởi mẹ 28 tuổi

a Tính tuổi con hiện nay

b Tính tuổi mẹ hiện nay

c Tính tuổi con 4 năm nữa


5

1


Hà M

02 tháng 11 2022 18:03

<p>Đáp án nè</p>

Đáp án nè

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lúc 8 giờ 15 phút một ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 50km/giờ. Sau 45 phút một ô tô con đuổi theo ô tô tải cũng đi từ A đến B với vận tốc là 65km/giờ. Hỏi đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau?

8

Lihat jawaban (2)