Square root
VBT
Calculator
magnet

Mỹ L

18 tháng 9 2021 14:55

câu hỏi

hiện nay mỗi năm có 127000 cư nhân, thạc sĩ thất nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học cao đẳng .vậy theo e đây là tín hiệu vui hay buồn cho lao động VN ? e sẽ chọn nghề ra sao?


6

1


Hà C

25 tháng 9 2021 14:29

haiii😧😧

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

liên hệ về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của vùng đong nam bộ

6

Lihat jawaban (1)