Square root
VBT
Calculator
magnet

Tố G

21 tháng 8 2022 15:18

câu hỏi

Hiện nay con 5 tuổi và bố gấp 8 lần tuổi con. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bố gấp 6 lần tuổi con?


2

1


Lan V

23 tháng 8 2022 14:25

10 nam

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

12×4????

3

Lihat jawaban (1)