Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhu X

07 tháng 2 2020 10:35

câu hỏi

hiện nay anh 11 tuổi, em 5 tuổi . Tính tuổi mỗi người khi anh gấp 3 lần tuổi em?


0

2


Nhu X

07 tháng 2 2020 10:41

anh: 33 em: 15

Nhu X

11 tháng 2 2020 07:41

Anh 9 em 3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

132.39...120.40

6

Lihat jawaban (3)