Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

27 tháng 10 2022 13:55

câu hỏi

hhdhxdjd

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 14:03

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Hóa 8 Bài giải chi tiết: a/ Gọi hợp chất chưa biết là Y Theo đề bài, ta có: Y/Mg=4,25 Y/24=4,25 Y= 4,25.24 Y = 102 Vậy: Phân tử khối của hợp chất là 102 b/Ta có: X2O3= 102 X.2 + 16.3 = 102 X.2+ 48 = 102 X.2 = 102 - 48 X.2 = 54 X = 27 Vậy nguyên tử khối của X là 27 X là nguyên tố Nhôm, khí hiệu Al c/ CTHH của hợp chất là : Al2O3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)