Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh L

22 tháng 12 2022 09:11

câu hỏi

helppp

helppp

alt

7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

22 tháng 12 2022 09:51

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Huỳnh L</strong>,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>Nga's school isn't as big as Minh'school</p><p>My brother has learned medicine for three years</p><p>Despite studying very hard, he didn't pass the exam</p><p>She enjoys making crafts, especially bracelets</p><p>It is not very difficult to learn literature.<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>


Xin chào em Huỳnh L
Bài giải chi tiết:
Nga's school isn't as big as Minh'school

My brother has learned medicine for three years

Despite studying very hard, he didn't pass the exam

She enjoys making crafts, especially bracelets

It is not very difficult to learn literature.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mong cô chỉ ạ

2

Được xác nhận