Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyentienquang N

23 tháng 12 2022 14:04

câu hỏi

help n+3 chia hết cho n-1 4n+3chia hết cho 2n+1

help        n+3 chia hết cho n-1             4n+3chia hết cho 2n+1


3

1


Dương V

24 tháng 12 2022 12:39

<p>a/</p><p>n+3⋮n−1n+3⋮n−1</p><p>⇔4⋮n−1⇔4⋮n−1</p><p>⇔n−1∈Ư(4)={1;−1;4;−4}⇔n−1∈Ư(4)={1;−1;4;−4}</p><p>⇔n∈{0;2;−3;5}⇔n∈{0;2;−3;5}</p><p>Mà n là stn</p><p>⇔n∈{0;2;5}⇔n∈{0;2;5}</p><p>b/&nbsp;4n+3⋮2n+14n+3⋮2n+1</p><p>⇔2(2n+1)+1⋮2n+1⇔2(2n+1)+1⋮2n+1</p><p>⇔1⋮2n+1⇔1⋮2n+1</p><p>⇔2n+1∈Ư(1)={1;−1}⇔2n+1∈Ư(1)={1;−1}</p><p>Mà n là số tự nhiên</p><p>=&gt; 2n + 1 là số tự nhiên</p><p>=&gt; 2n + 1 = 1</p><p>=&gt; 2n = 0</p><p>=&gt; n = 0</p>

a/

n+3⋮n−1n+3⋮n−1

⇔4⋮n−1⇔4⋮n−1

⇔n−1∈Ư(4)={1;−1;4;−4}⇔n−1∈Ư(4)={1;−1;4;−4}

⇔n∈{0;2;−3;5}⇔n∈{0;2;−3;5}

Mà n là stn

⇔n∈{0;2;5}⇔n∈{0;2;5}

b/ 4n+3⋮2n+14n+3⋮2n+1

⇔2(2n+1)+1⋮2n+1⇔2(2n+1)+1⋮2n+1

⇔1⋮2n+1⇔1⋮2n+1

⇔2n+1∈Ư(1)={1;−1}⇔2n+1∈Ư(1)={1;−1}

Mà n là số tự nhiên

=> 2n + 1 là số tự nhiên

=> 2n + 1 = 1

=> 2n = 0

=> n = 0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận