Square root
VBT
Calculator
magnet

Tit T

21 tháng 10 2022 13:27

câu hỏi

help me

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

21 tháng 10 2022 13:58

Được xác nhận

Xin chào em Tít T  Đây là một bài tập thuộc Chương tập hợp Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.   Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

Tit T

21 tháng 10 2022 14:01

giải theo quy tắc hoán vị cơ không phải thế này. giải như này em cũng biết làm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

7

Được xác nhận