Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần Đ

26 tháng 10 2022 13:04

câu hỏi

help me, me làm đại

alt
alt
alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 06:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần Đ<strong>,</strong></p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>I.</p><p>1. D. kind</p><p>2. D. weather</p><p>3. A. village</p><p>4. B. plays</p><p>5. A. makes</p><p>II.</p><p>6. D. adventure</p><p>7. B. describe&nbsp;</p><p>8. A. biology</p><p>9. A. literature</p><p>10. B. exciting&nbsp;</p><p>III.</p><p>11. B. in</p><p>12. A. for</p><p>13. C. and</p><p>14. D. or</p><p>15. C. has</p><p>16. B. doesn't do</p><p>17. C. reading</p><p>18. B. is wearing</p><p>19. D. are going</p><p>20. A. sign</p><p>21. C. long</p><p>22. A. funny</p><p>23. D. History</p><p>24. C. It's in the West</p><p>25. B. Sure</p><p>IV.</p><p>26. C. Don't swim here.</p><p>27. C. You cannot eat and drink here.</p><p>28. A. Please wear a face mask here.</p><p>29. B. Washing hands before eating.</p><p>30. A. Look at the sign and stop running.&nbsp;</p><p>V.</p><p>1. floating</p><p>2. Farmers&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần Đ,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh.

Bài giải chi tiết:

I.

1. D. kind

2. D. weather

3. A. village

4. B. plays

5. A. makes

II.

6. D. adventure

7. B. describe 

8. A. biology

9. A. literature

10. B. exciting 

III.

11. B. in

12. A. for

13. C. and

14. D. or

15. C. has

16. B. doesn't do

17. C. reading

18. B. is wearing

19. D. are going

20. A. sign

21. C. long

22. A. funny

23. D. History

24. C. It's in the West

25. B. Sure

IV.

26. C. Don't swim here.

27. C. You cannot eat and drink here.

28. A. Please wear a face mask here.

29. B. Washing hands before eating.

30. A. Look at the sign and stop running. 

V.

1. floating

2. Farmers 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trả lời giúp em với ạ

6

Được xác nhận