Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần Đ

26 tháng 10 2022 13:05

câu hỏi

help me, me làm đại

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 06:46

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần Đ<strong>,</strong></p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về word form và sắp xếp trật tự từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>33. fishing&nbsp;</p><p>34. favorite</p><p>35. actor</p><p>36. actress</p><p>37. shopping</p><p>38. helpful</p><p>39. friendly</p><p>40. swimming</p><p>41. housework</p><p>42. Mine</p><p>43. yours</p><p>44. activities</p><p>45. funny</p><p>VI.</p><p>47. She is not watching TV after dinner.</p><p>48. My brother lives in an apartment in the USA.</p><p>49. Which club do you want to sign up for?&nbsp;</p><p>50. Are you playing chess with your friends on the weekend?</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần Đ,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về word form và sắp xếp trật tự từ.

Bài giải chi tiết:

33. fishing 

34. favorite

35. actor

36. actress

37. shopping

38. helpful

39. friendly

40. swimming

41. housework

42. Mine

43. yours

44. activities

45. funny

VI.

47. She is not watching TV after dinner.

48. My brother lives in an apartment in the USA.

49. Which club do you want to sign up for? 

50. Are you playing chess with your friends on the weekend?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết lại câu hoàn chỉnh We/not/believe the Prime Minister =&gt;......

2

Được xác nhận