Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương V

29 tháng 12 2022 22:19

câu hỏi

Help me gấp với cÁc bạn ơ

Help me gấp với cÁc bạn ơ

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

30 tháng 12 2022 11:13

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần thể tích hình học không gian Bài giải chi tiết: P đáy = a+b+c = 5+10+11 = 26 Sxq = P.h = 26.5= 130 P đáy = Sxq/h = 330/11=30 b = 30 - 14-11 = 5 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣x^(2)+x−12=0 và 2x^(2)−7x+3=0} ; B={x∈R∣3x^(2)−13x+12=0 hoặc x^(2)−3x=0} Xác định các tập họ̣p sau đây A∩B;A∖B;B∖A;A∪B

4

Được xác nhận