Square root
VBT
Calculator
magnet

Idk I

01 tháng 12 2022 08:53

câu hỏi

Help mình gấp ạ

Help mình gấp ạ

alt

17

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

04 tháng 12 2022 11:42

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Idk I</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: -75<br><br>Bài giải chi tiết:<br>39 +(13-26)-(62+39)</p><p>= 39 + (-13) - 101</p><p>= -75<br>Kết luận: đáp án chính xác là -75<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Idk I
Đáp án cho câu hỏi của em là: -75

Bài giải chi tiết:
39 +(13-26)-(62+39)

= 39 + (-13) - 101

= -75
Kết luận: đáp án chính xác là -75
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Trần Q

02 tháng 12 2022 12:22

<p>Tính trong ngoặc chước ngoài ngoặc sau là được mà</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Tính trong ngoặc chước ngoài ngoặc sau là được mà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn L

02 tháng 12 2022 15:10

<p>b) 39+(13-26)-(62+39)</p><p>= 39+(-13)-101</p><p>= 26-101</p><p>=(-75)</p>

b) 39+(13-26)-(62+39)

= 39+(-13)-101

= 26-101

=(-75)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí (nếu có thể) b) (1/3−1/5+1/10)/(6/3−6/5+3/5)+5/6

2

Được xác nhận