Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuấn K

26 tháng 12 2022 14:27

câu hỏi

Help câu này với

Help câu này với 

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

28 tháng 12 2022 12:33

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tuấn K,&nbsp;<br>Giải thích câu hỏi của em như sau:</p><p>3x - 2y = 11</p><p>⇔ 3x - 11 = 2y</p><p>⇔ 2y = 3x - 11</p><p>⇔ y = (3x - 11) /2</p><p>⇔ y = 3/2. x - 11/2</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Tuấn K, 
Giải thích câu hỏi của em như sau:

3x - 2y = 11

⇔ 3x - 11 = 2y

⇔ 2y = 3x - 11

⇔ y = (3x - 11) /2

⇔ y = 3/2. x - 11/2


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận