Square root
VBT
Calculator
magnet

Lệ L

13 tháng 6 2021 13:11

câu hỏi

Hello


26

10


Amu H

14 tháng 6 2021 12:06

hi

H. Phạm

15 tháng 6 2021 01:47

Hello! Nice to meet you.

Thu H

15 tháng 6 2021 02:31

hello nice to meet you

ĐỖ T

16 tháng 6 2021 01:30

hello!nice to meet you

Luffy L

17 tháng 6 2021 13:39

hi

Ngoc D

17 tháng 6 2021 14:36

Em ơi. Hello chào với mọi người vì dụ như em đi ra ngoài đường em thấy có một người nước ngoài đang đi trên lê đường em chào là hello hoặc hi chào thân thiện là hello.

Đỗ T

19 tháng 6 2021 11:51

hi

Đỗ T

19 tháng 6 2021 11:52

can you tell me about your. day

WALE_CHÚA W

20 tháng 6 2021 00:52

Hi,nice to meet you

Linh P

30 tháng 11 2022 10:53

hi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

look over there là gì vậy?

34

Được xác nhận