Square root
VBT
Calculator
magnet

Dung E

01 tháng 10 2020 14:00

câu hỏi

hello


9

6


Đồng T

18 tháng 11 2020 11:18

Hi! What is your name? How are you? Where are you from? I am from Hai Phong

Bạch T

19 tháng 11 2020 13:55

Hello . What your name . My name is Cuu . How do you speak your name Nice to meet you . How old are you . I am eleven years old . Where are you from . Iam from Viet Nam . Where is Viet Nam . I live is Quang Ngai city . Do you like picnic . Can you play the piano . Do you like shopping . How do you get to school every day . What is your favourite subject at school . Oh , see you next day .

Trang P

10 tháng 10 2020 12:03

Hello👋

Nguyễn T

12 tháng 10 2020 13:45

👋

Đồng T

02 tháng 11 2020 15:41

Hi

Nguyễn T

15 tháng 11 2020 12:28

hello

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giai thich cho em

6

Được xác nhận